top of page

Opis projektu dofinansowanego z EU

Beneficjent, FESTIVAL GROUP Sp. z o.o. realizuje projekt p.n.„Wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii aktywnej komunikacji z widzem podczas wyświetlania programów w telewizji internetowej”.

W ramach poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu: 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi rejestracji, transmisji live i/lub retransmisji online przy wykorzystaniu Systemu Telewizji Interaktywnej. Cel będzie osiągnięty dzięki wdrożeniu wyników prac B+R, na podstawie której opracowano autorską technologię komunikacji z widzem.

Planowane efekty projektu:

  • stworzenie nowatorskiego sposobu dystrybucji treści dedykowanych różnym grupom społecznym i wiekowym, z funkcjonalnością ich interaktywnego udziału w przekazach tej treści

  • rozszerzenie działalności gospodarczej w kierunku świadczenia usług rejestracji, transmisji live i/lub retransmisji online z zastosowaniem nowej technologii

  • zaprezentowanie oferty usługowej, która pozwoli na inteligentne strumieniowanie treści i dostarczanie ich w czasie rzeczywistym

  • realny wpływ na technologiczny przełom w rozwoju branży mediów i telekomunikacji (cyfryzacja telewizji, rozwój telewizji internetowej, wyspecjalizowanie się sektora zajmującego się opracowaniem treści dedykowanych tylko odbiorcom internetowym)

  • pozytywne oddziaływanie na potrzebę budowania szerokopasmowego Internetu, który będzie szybszy, bardziej dostępny i stabilny

  • wpływ na zapotrzebowanie oraz wzrost sprzedaży Smart TV, laptopów, smartfonów, tabletów a także mobilizacja dla ich producentów do rozwoju i udoskonalania technologii tego rodzaju sprzętu

  • rozwój branży reklamowej w telewizji internetowej (reklamy będą spersonalizowane, jednocześnie tańsze i dostępne dla małych firm, a przy tym dostępne na rynku lokalnym, ale globalnie)

  • Wartość projektu 35 055 000,00 PLN

  • Wkład Funduszy Europejskich : 19 897 500,00 PLN.

bottom of page